Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego


Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

W ramach naszych usług oferujemy opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla różnego rodzaju obiektów.

Kompleksowa usługa w tym zakresie obejmuje:

  • dokładną inwentaryzację obiektu i zainstalowanych w nim rządzeń przeciwpożarowych,
  • sprawdzenie obowiązujących w obiekcie procedur ewakuacyjnych lub, w przypadku ich braku, pomoc w opracowaniu takowych procedur,
  • sporządzenie dokumentu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (łącznie z planami ewakuacyjnymi), w oparciu o dokładne wytyczne zawarte w przywołanym wyżej rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • pomoc i doradztwo w zakresie wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie oraz przekazaniu niezbędnych danych do Państwowej Straży Pożarnej.