Przeprowadzamy pomiary i badania instalacji elektrycznych i odgromowych w zakresie:

  • skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej,
  • stanu izolacji przewodów elektrycznych,
  • stanu instalacji piorunochronnej,
  • natężenia oświetlenia.

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem pomiarowym, a także kadrą wykwalifikowanych elektryków.

Poza pomiarami, oferujemy też doradztwo w zakresie:

  • dostosowania istniejących instalacji do wymogów aktualnych przepisów,
  • opiniowania stanu wykonania instalacji elektrycznych pod kątem obowiązujących przepisów,
  • interpretacji przepisów dotyczących instalacji elektrycznych w ramach budowy, montażu i ochrony przeciwporażeniowej.