Pomiary parametrów hydraulicznych sieci hydrantowych przeciwpożarowych


Hydranty, jako urządzenia przeciwpożarowe, podlegają co rocznym obowiązkowym przeglądom konserwacyjnym. Jednym z elementów każdego takiego przeglądu jest pomiar parametrów hydraulicznych hydrantu, czyli wydatku i ciśnienia.

Przeprowadzamy pomiary parametrów hydraulicznych hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych oraz zaworów hydrantowych. Posiadamy specjalistyczny, na bieżąco etatyzowany sprzęt oraz oprogramowanie do wykonywania tego typu pomiarów.
Nasza oferta obejmuje też przeprowadzanie wymaganych co 5 lat prób ciśnieniowych węży hydrantowych na maksymalne ciśnienie robocze.