Zielona Energia szansą na rozwój miejsc pracy w województwie dolnośląskim

Podstawowe informacje

Czym jest fotowoltaika?

Mimo iż brzmi tajemniczo, fotowoltaika jest niczym innym, jak dziedziną wiedzy i technologii zajmującą się przemianą energii słonecznej w elektryczną. Jeśli kiedykolwiek używali Państwo kalkulatora lub zegarka zasilanego baterią słoneczną, oznacza to, że mieliście już okazję korzystać z jej dobrodziejstw.
Obecnie na całym świecie proces fotowoltaiczny wykorzystuje się znacznie szerzej – do zasilania budynków, w tym domów mieszkalnych, powstają także coraz większe elektrownie solarne. Wygląda na to, że era fotowolatiki wreszcie rozpoczyna się także w Polsce.

Instalator paneli fotowoltaicznych – zawód przyszłości

Znaczenie odnawialnych źródeł energii stale rośnie. Dyrektywa unijna 2009/28/WE zakłada zwiększenie udziału energii odnawialnej w Polsce do 15% ogółu produkowanej energii do 2020 roku. Wdrażanie dyrektywy wymusiło zmiany prawne, czego skutkiem jest stopniowa likwidacja barier dla rozwoju fotowoltaiki w naszym kraju.
Zmiany te otwierają nowe możliwości przed dolnośląskimi przedsiębiorcami i pracownikami. Przewiduje się znaczny wzrost zapotrzebowania rynku na technologie wykorzystujące energię słoneczną, co daje przedsiębiorstwom szansę na rozwój działalności w tym kierunku, a tym samym poszerzenie swojej oferty i wzrost zysków, a pracownikom umożliwia pogłębienie swoich kompetencji, a nawet zdobycie nowego zawodu.

Projekt

Projekt „Zielona energia szansą na rozwój miejsc pracy w województwie dolnośląskim” przewiduje przeszkolenie pracowników dolnośląskich przedsiębiorstw sektora MMŚP w zakresie projektowania, optymalizacji i montażu paneli fotowoltaicznych. Kryteria rekrutacji uczestników opisano w zakładce „Adresaci projektu”.

Projekt jest realizowany przez Technikę i Bezpieczeństwo Sp. z o.o. (link www.tib.net.pl), firmę posiadającą ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie biznesowym oraz realizacji usług szkoleniowych dla pracowników i właścicieli przedsiębiorstw z całej Polski.

Szkolenia są bezpłatne!

Strona projektu: http://szkolenia.tib.net.pl/zielonaenergia