Energia słoneczna szansą dla Dolnego Śląska

Projekt pn. „Energia słoneczna szansą dla Dolnego Śląska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Podziałanie 8.1.1 powstał z myślą o Dolnośląskich przedsiębiorcach, którzy zamierzają przygotować się do zwiększonego zapotrzebowania na usługi związane z wytwarzaniem energii odnawialnej. Biorąc pod uwagę dyrektywy UE 2009/28/WE zakładającej zwiększenie udziału OZE w ogóle wytwarzanej energii w Polsce do 15% a w całej Unii Europejskiej do 20% należy oczekiwać, iż w latach 2013-2020 zapotrzebowanie na rynku na technologie wykorzystujące energie słoneczną znacznie wzrośnie.

Wykonawcą projektu jest
Technika i Bezpieczeństwo Sp. z o.o., która od ponad 10 lat świadczy usługi na rzecz firm w całym kraju (w tym przedsiębiorstw z sektora budowlanego) w zakresie szkoleń zawodowych oraz usług BHP i PPOŻ.

Zapraszamy na stronę projektu: http://szkolenia.tib.net.pl/energia_sloneczna