Oferta

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:

Okresowe przeglądy konserwacyjne i naprawy gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych

Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca...

więcej

Sprzęt gaśniczy i akcesoria – sprzedaż hurtowa i detaliczna

Prowadzimy sprzedaż hurtową i detaliczną gaśnic, agregatów gaśniczych, armatury hydrantowej oraz węży pożarniczych. Nasza oferta, poza sprzedażą, obejmuje też doradztwo w zakresie doboru sprzętu pod kątem jego ilości i rodzaju. Oferujemy też możliwość dostawy i montażu sprzętu...

więcej

Znaki ewakuacyjne, ochrony ppoż. i bhp – sprzedaż oraz oznakowanie

Prowadzimy sprzedaż znaków ewakuacyjnych, ochrony ppoż. i bhp. W ofercie posiadamy znaki w różnorodnej specyfikacji, tzn.: rozmiarach, kształtach, wykonane na płycie twardej...

więcej

Pomiary parametrów hydraulicznych sieci hydrantowych przeciwpożarowych

Hydranty, jako urządzenia przeciwpożarowe, podlegają...

więcej

Pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych

Przeprowadzamy pomiary i badania instalacji elektrycznych i odgromowych w zakresie...

więcej

Pomiary środowiska pracy

Wykonujemy pomiary następujących czynników środowiska pracy...

więcej

Obliczanie wydatku energetycznego przy pracach fizycznych

Pracodawca zatrudniający pracowników przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, zobowiązany jest określić jaki ten wysiłek powoduje w ciągu zmiany roboczej efektywny...

więcej

Wytyczanie i malowanie dróg komunikacyjnych i pól składowania

Wytyczamy i malujemy drogi komunikacyjne oraz pola składowania w halach magazynowych i produkcyjnych, a także zewnętrznych placach parkingowych...

więcej

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź...

więcej

Organizacja praktycznych ćwiczeń ewakuacyjnych

Chętnie podejmujemy się organizacji praktycznych ćwiczeń ewakuacyjnych w obiektach. Warto pamiętać, iż obowiązek organizacji takich ćwiczeń wynika bezpośrednio...

więcej

Praktyczne szkolenia z zakresu użycia podręcznego sprzętu gaśniczego

Polecamy szkolenia z praktycznego gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego...

więcej

Kontrola i analiza stanu ochrony ppoż.

Technika i Bezpieczeństwo oferuje usługi w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. ...

więcej