Kontrola i analiza stanu ochrony przeciwpożarowej


Przeprowadzamy kontrole i analizy stanu ochrony przeciwpożarowej w różnego rodzaju budynkach i innych obiektach budowalnych. Dokonana kontrola pozwala stwierdzić, na jakim poziomie jest stan ochrony przeciwpożarowej w obiekcie i czy są w tym zakresie jakieś niedociągnięcia. Nasza rola nie kończy się jedynie na wykazaniu nieprawidłowości. W ramach przeprowadzanej kontroli lub analizy proponujemy rozwiązania, które mają na celu usunięcie tych nieprawidłowości i tym samym poprawę warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.