Obliczanie wydatku energetycznego przy pracach fizycznych


Pracodawca zatrudniający pracowników przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, zobowiązany jest określić jaki ten wysiłek powoduje w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu pracownika. Jest to niezbędne do ustalenia obowiązku wydawania pracownikom posiłków i napojów profilaktycznych.

Wykonujemy pomiary wydatku energetycznego przy wykorzystaniu specjalistycznego elektronicznego miernika MWE-1.