Okresowe przeglądy konserwacyjne i naprawy gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych

9
Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Przeprowadzamy okresowe przeglądy konserwacyjne i naprawy gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych, takich jak:

  • systemy sygnalizacji pożarowej,
  • dźwiękowe systemy ostrzegawcze,
  • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,
  • przeciwpożarowe klapy odcinające,
  • urządzenia oddymiające,
  • drzwi i bramy przeciwpożarowe,
  • przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

Dysponujemy kadrą wykwalifikowanych serwisantów oraz profesjonalnym zapleczem technicznym i warsztatowym.

Posiadamy autoryzację większości producentów gaśnic na wykonywanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych.
Poza przeglądami, wykonujemy też legalizację, naprawy oraz remonty gaśnic w pełnym zakresie.