Wytyczanie i malowanie dróg komunikacyjnych i pól składowania


Wytyczamy i malujemy drogi komunikacyjne oraz pola składowania w halach magazynowych i produkcyjnych, a także zewnętrznych placach parkingowych.
Posiadamy specjalistyczny sprzęt, zarówno do malowania linii farbą, jak i też wyklejania specjalną taśmą drogową.

Malowanie / wyklejanie dróg komunikacyjnych oraz pól składowania odbywa się na podstawie projektu dostarczonego przez zleceniodawcę bądź też indywidulanie opracowanego przez nas.